Industrivägen 8 - 715 31 Odensbacken · Tel: 019-45 06 90 · Fax: 019-45 06 92 · E-post: info@svenskbilatervinning.se


Vår policy avseende arbetsmiljö och jämställdhet:

Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter sker alltid så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks.

Alla medarbetare skall ha en mycket god kunskap om vad ansvaret för en arbetsuppgift innebär.

Ledningen ansvarar för att det råder ett gott arbetsklimat och att arbetet sker utan onödiga stressfaktorer.

Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet.
Miljö

Svensk Bilåtervinning AB är certifierade i enlighet med SBR:s branschcertifiering.

Svensk Bilåtervinning ligger invid den natursköna Kvismare kanal, en ständig påminnelse om att att vi måste vara rädda om vår miljö.

Vi är medlem i Sveriges Bilskrotares Riksförbund (SBR) vilket innebär att vi är med och medverkar till en sund utveckling av bilskrotningen i Sverige. Vi arbetar ständigt för att uppnå optimal återvinning från våra bilar.

Vår policy avseende miljö och kvalitet:

Vi ska följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.

Vi ska vidta åtgärder för att ständigt minska verksamhetens miljöbelastning.

Vi ska förebygga olycksfall och förorening.

Vi ska alltid söka motsvara kunders och övriga intressenters ställda krav och förväntningar.

Vi ska arbeta för att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.

Vi ska sträva efter att anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.

Vi ska ständigt verka för ökad återanvändnings och återvinningsgrad.


Till startsida

mellanrum

Två företag i samverkan: Svensk Bilåtervinning · Odensbackens Företagscentrum

mellanrum

Svensk Bilåtervinning AB Personuppgiftspolicy