Om oss

Återvinning och försäljning av begagnade bildelar

Svensk Bilåtervinning startades 2001 och är helt inriktat på återvinning samt försäljning av begagnade och kontrollerade bildelar upp till årets modell – till fördelaktiga priser. Vi är certifierade inom: Miljö – Arbetsmiljö – Kvalitet – av SBR Branschcertifiering.

Företaget sysselsätter för närvarande 18 medarbetare som alla arbetar med den gemensamma filosofin:
Miljö, Service och Prismedvetande.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att återvinna så stor procentdel av inkomna fordon som idag är tekniskt möjligt för att tillföra bilbranschens kretslopp maximal mängd återanvändningsbara delar. Vi samarbetar med verkstäder och försäkringsbolag gällande skadade bilar. Försäljning sker både mot verkstäder, bildemonteringar och privatpersoner.

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss
Du kan beställa via nätet, mail eller över telefon. Din order finns att hämta hos oss eller så skickas den samma dag med bil. Vi har även en egen budbilsslinga från Örebro till Stockholm. Vi finns i Odensbacken, ca 25 km öster om Örebro.

Del av något större

Vi tillhör koncernen Autocirc – som är störst i Europa på att skapa återvinningscykler mellan olika skeden av återvinningsprocessen inom bilindustrin. Vill du läsa mer om Autocirc – klicka här.

SBR Branschcertifiering

Branschcertifieringen är ett frivilligt branschanpassat ledningssystem för bildemonterare. Det syftar till att branschföretagen som uppnår en certifiering skall ha ett systematiskt och förbättrings inriktat arbetssätt för sitt miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Branschcertifieringen är uppbyggd enligt samma struktur som ISO 9001:2000 och ISO 14001. För att göra certifiering mer värdefull har även krav kopplat till arbetsmiljö och brandskydd inarbetats i standarden.

Certifieringen innebär att nivån är likvärdig den som ISO föreskriver, men där vi har anpassats den till vår bransch. Flertalet av kraven i ISO 9001 och ISO 14001 är med i branschcertifieringen.